Nordre Oppdalen idrettslag
Oppdalslinna 401
Nordre Oppdalen
2740 Roa
Nordre Oppdalen idrettslag
Oppdalslinna 401
Nordre Oppdalen
2740 Roa
Nordre Oppdalen idrettslag
Oppdalslinna 401
Nordre Oppdalen
2740 Roa

NOIL Medlemmer/verv


Slik ser styret i NOIL ut etter at det konstituerte seg 13. mars 2023:

Leder: Hans Petter Schevik
Nestleder: Anne Holsve
Kasserer: Paul Arne Opsahl
Sekretær: Gøran Sponberg Solbakken
Styremedlemmer:
Tom-Kenneth Flemvåg
Tone Heier
Ivar Molden
Eirik Almqvist
Nina Stokke
Henrik Tschudi Tinglum

Info om nåværende medlemmer av styre og stell på NOIL kan en alltid finne i siste års årsmøtereferat, som ligger på NOIL-arkiv.