Nordre Oppdalen idrettslag
Oppdalslinna 401
Nordre Oppdalen
2740 Roa
Nordre Oppdalen idrettslag
Oppdalslinna 401
Nordre Oppdalen
2740 Roa
Nordre Oppdalen idrettslag
Oppdalslinna 401
Nordre Oppdalen
2740 Roa

NOIL ÆRESMEDLEMMER

Anne Marie Briskeby Holsve (Mia) ble meget fortjent utnevnt til æresmedlem i Nordre Oppdalen I.L. i 2021.

Hun er NOIL’s sjette æresmedlem, og ble også historisk siden hun er første kvinne som gjør seg fortjent til æresmedlemskap i NOIL.

Mias store engasjement i NOIL startet for alvor i 1997 da byggingen av Noilhuset tok til. Det begynte med at hun sammen med venninner startet ei støttegruppe for Noilhuset. De bidro i betydelig grad med penger og inventar til byggeprosjektet. Innsatsen deres var verdt flere hundre tusen kroner, og det var et vesentlig bidrag til at NOIL var gjeldfrie da bygget var klart til bruk.

Med sin utstråling av opptimisme og gode humør er Mia også en drivkraft på det sosiale plan. Sammen med støttegruppa ble det arrangert pubkvelder og hyggekvelder for godt voksne i tillegg til juletrefester etter gammel tradisjon. Alt for bygda si.

NOIL har i mange år, fra byggestart av Noilhuset i 1997, arrangert basarer og loppemarkeder med meget gode resultater, både økonomisk og sosialt. Mia har også vært en av drivkreftene i disse arrangementene. Særlig da NOIL startet opp med loppemarked var Mia en viktig ressursperson med sin erfaring fra liknende arrangementer fra andre steder.

Med Mia sitt engasjement for Noilhuset ble hun naturlig nok valgt inn i husstyret som leder fra og med 2009, et verv hun hadde til 2017. Da ble husstyret slått sammen med hovedstyret i NOIL. Mia fortsatte da i hovedstyret fram til 2021 med spesielt ansvar for Noilhuset.

Hun hadde også ansvar for utleie av Noilhuset fra 2009-2021, i tillegg til ansvar for rengjøring/vask av lokalet i forbindelse med utleia,- en svært tidkrevende jobb siden Noilhuset er mye i bruk.

I 2021 ble Mia meget fortjent utnevnt til æresmedlem i NOIL og bygda takker deg for innsatsen.


MIA


NOIL’s tidligere utnevnte æresmedlemmer:
1998 Jan Ulven
2002 Odd Slåttland
2002 Per Ulven
2003 Odd Rustad
2008 Gunnar Stokke +


Æresmedlemmer


Æresmedlemmer anno 2008. Fra venstre bak: Jan Magne Ulven, Odd Rustad, Odd Slåttland, Per Ulven. Sittende foran: Gunnar Stokke senior