NOIL.no
Nordre Oppdalen Idrettslag

Medlemskontingent NOIL

Medlemskontingent NOIL 2020


Dersom du/dere ikke har fått faktura med medlemskontingent, kan du betale kontingenten
ved å bruke følgende informasjon:

Medlemskontingent 2020
Familie kr. 400,-
Voksne kr. 300,-
Barn kr. 150,-
Frivillig kr. ___,-

Til: Nordre Oppdalen Idrettslag (NOIL), Postboks 49, 2713 Roa

Kontonummer: 2030.66.50638

Betalingsfrist: Så snart som mulig

Vennligst oppgi navn og fødselsår på medlem(mer) kontingenten gjelder!

Medlemskontingent
Hvis du savner informasjon på heimesidene – ta kontakt med Styret (ref. kontaktinformasjon eller Styret@NOILweb.no)

Dersom du har informasjon som bør inn på heimesidene – skriv et ebrev til Webansvarlig@NOILweb.no