NOIL.no
Nordre Oppdalen Idrettslag

Lov for NOIL

LOV FOR NOIL


Gjeldende lov

I 2016 ble den gjeldende loven for NOIL vedtatt, slik at den skulle være i henhold til Norges Idrettsforbund (NIF) sin nye lovnorm.

Loven kan leses her


OBS! Endringer i vedtekter. Norges Idrettsforbund
«For å sikre at alle idrettslag har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, vedtar NIF en egen lovnorm for idrettslag. Lovnormen inneholder et minimum av det alle idrettslag må ha i sin lov. NIF vil utarbeide en oversikt over endringer fra gjeldende lovnorm, samt en egen veileder til lovnormen. Disse dokumentene vil legges ut på NIFs hjemmeside. Idrettslagets styre må sørge for at idrettslaget den 1. januar 2020 har en oppdatert lov som er i samsvar med lovnormen. Det er ikke nødvendig å kalle inn til et ekstraordinært årsmøte for å vedta endringer som må innarbeides som følge av endringer i lovnormen. Styret kan selv gjøre dette gjennom et ordinært styrevedtak.»

Styret i NOIL har gjort følgende vedtak:
NOIL har fra den 1. januar 2020 en oppdatert lov som er i samsvar med lovnormen.

Tre viktige endringer som påvirker allerede førstkommende årsmøte:

(Disse vedtatte endringene er ikke vist i lovteksten for NOIL i utgaven fra 2016 som det er lenka til over.)


Gammel lov

Lov for Nordre Oppdalen idrettslag (NOIL).pdf


Revidert lov for NOIL.pdfHvis du savner informasjon på heimesidene – ta kontakt med Styret (ref. kontaktinformasjon eller Styret@NOILweb.no)

Dersom du har informasjon som bør inn på heimesidene – skriv et ebrev til Webansvarlig@NOILweb.no