NOIL.no
Nordre Oppdalen Idrettslag

Årsmøte NOIL

Årsmøte NOIL


Forrige årsmøte ble holdt mandag 9. mars 2020. Referat ligger på NOIL-arkiv, sammen med gamle referat fra tidligere års årsmøter.

Forrige årsrapport ligger også der, sammen med tidligere års årsrapporter.
Hvis du savner informasjon på heimesidene – ta kontakt med Styret (ref. kontaktinformasjon eller Styret@NOILweb.no)

Dersom du har informasjon som bør inn på heimesidene – skriv et ebrev til Webansvarlig@NOILweb.no