NOIL.no
Nordre Oppdalen Idrettslag

NOIL-arkiv

NOIL-ARKIV

År Hovedlag Fotball Ski Håndball Nett
2019 Årsrapport
Regnskap,
Revisjonsberetning,
Årsmøtereferat
- - - Arkiv 2019
2018 Årsrapport
Regnskap med revisjonsberetning,
Årsmøtereferat
- - - Arkiv 2018
2017 Årsrapport,
Regnskap med revisjonsberetning,
Årsmøtereferat
- - - Arkiv 2017
2016 Årsrapport,
Regnskap,
Årsmøtereferat
- - - Arkiv 2016
2015 Årsrapport,
Regnskap,
Revisjonsberetning,
Årsmøtereferat
- - - Arkiv 2015
2014 Årsrapport,
Regnskap,
Revisjonsberetning,
Årsmøtereferat
- - - Arkiv 2014
2013 Årsrapport, Regnskap, Årsmøtereferat - - - -
2012 Årsrapport, Regnskap, Årsmøtereferat - - - -
2011 Årsrapport, Regnskap, Årsmøtereferat - - - -
2010 Årsrapport, Regnskap, Årsmøtereferat - - - -
2009 Årsrapport, Regnskap, Årsmøtereferat - - - -
2008 Årsrapport, Regnskap, Årsmøtereferat - - - -
2007 Årsrapport, Regnskap, Årsmøtereferat Årsrapport, Regnskap, Årsmøtereferat - - -
2006 Årsrapport, Regnskap, Årsmøtereferat Årsrapport, Regnskap, Årsmøtereferat - - -
2005 Årsrapport, Årsmøtereferat Årsrapport, Regnskap, Årsmøtereferat - - -
2004 Årsrapport, Regnskap, Årsmøtereferat Årsrapport, Regnskap, Årsmøtereferat - - -
2003 Årsrapport, Regnskap, Årsmøtereferat Årsrapport, Regnskap, Årsmøtereferat,
Detaljer per lag
- - -
2002 Årsrapport, Regnskap, Årsmøtereferat Årsrapport,
Årsmøtereferat
Årsrapport, Regnskap - -
2001 Årsrapport, Regnskap, Årsmøtereferat Årsrapport, Regnskap, Årsmøtereferat Årsrapport, Regnskap - -
2000 Årsrapport, Regnskap, Revisjonsberetning, Årsmøtereferat Årsrapport, Regnskap, Årsmøtereferat - - -
1999 Årsrapport, Regnskap,
Årsmøtereferat
Årsrapport, Regnskap,
Årsmøtereferat
Årsrapport, Regnskap - -
1998 Årsrapport, Regnskap,
Årsmøtereferat
Årsrapport, Regnskap, Årsmøtereferat Årsrapport, Regnskap, Årsmøtereferat - -
1997 Årsrapport, Regnskap,
Årsmøtereferat
Årsrapport, Regnskap, Årsmøtereferat Årsrapport, Regnskap, Årsmøtereferat - -
1996 Regnskap, Årsmøtereferat - - - -
1995 - Årsrapport Old Boys - - -
1994 Årsrapport Årsrapport, Regnskap - - -
1993 - Årsrapport - - -
1992 - Årsrapport - - -
1991 Årsrapport, Regnskap,
Årsmøtereferat
Årsrapport Årsrapport - -
1990 Årsrapport, Regnskap,
Årsmøtereferat
Årsrapport, Regnskap,
Årsmøtereferat
- - -
1989 Årsrapport, Regnskap, Årsmøtereferat Årsrapport, Årsmøtereferat Årsrapport, Regnskap, Årsmøtereferat - -
1988 Årsrapport, Regnskap,
Årsmøtereferat
Årsrapport, Regnskap, Årsmøtereferat - Årsrapport, Regnskap, Årsmøtereferat -
1987 Årsrapport, Regnskap, Årsmøtereferat Årsrapport, Regnskap,
Årsmøtereferat
Årsrapport, Regnskap, Årsmøtereferat Årsrapport, Regnskap,
Årsmøtereferat
-
1986 Årsrapport, Regnskap, Puttis,
Årsmøtereferat
Årsrapport, Regnskap, Årsmøtereferat Årsrapport, Årsmøtereferat Årsmøtereferat -
1985 Årsrapport, Regnskap,
Årsmøtereferat
Årsrapport, Regnskap,
Årsmøtereferat
Årsrapport,
Årsmøtereferat, Regnskap
Årsrapport, Regnskap,
Årsmøtereferat
-
1984 Årsrapport, Regnskap,
Årsmøtereferat
Årsrapport, Regnskap, Årsmøtereferat Årsrapport, Regnskap, Årsmøtereferat Årsrapport, Regnskap, Årsmøtereferat -
1983 Årsrapport, Regnskap,
Årsmøtereferat
Årsrapport, Regnskap, Årsmøtereferat - Årsrapport, Regnskap,
Årsmøtereferat
-
1982 Årsrapport, Regnskap,
Årsmøtereferat,
Puttis
Årsrapport, Regnskap - Årsrapport, Regnskap,
Årsmøtereferat
-
1981 Årsrapport, Regnskap,
Årsmøtereferat,
Puttis
Årsrapport, Regnskap, Årsmøtereferat - Halvårsrapport,
Årsrapport
-
1979-1980 Årsrapport, Regnskap,
Årsmøtereferat,
Puttis
Årsrapport, Regnskap - Årsrapport, Regnskap, Årsmøtereferat -
1978-1979 Årsrapport, Regnskap, Årsmøtereferat - - - -
1977-1978 Årsrapport, Regnskap, Årsmøtereferat - - - -
1976-1977 Årsrapport, Regnskap,
Årsmøtereferat
- - - -
1975-1976 Årsrapport, Regnskap,
Årsmøtereferat
- - - -
1974-1975 Årsrapport, Regnskap, Årsmøtereferat - - - -
1973-1974 Årsrapport, Regnskap, Årsmøtereferat - - - -

Hvis du savner informasjon på heimesidene – ta kontakt med Styret (ref. kontaktinformasjon eller Styret@NOILweb.no)

Dersom du har informasjon som bør inn på heimesidene – skriv et ebrev til Webansvarlig@NOILweb.no