NOIL.no
Nordre Oppdalen Idrettslag

NOIL Æresmedlemmer

NOIL ÆRESMEDLEMMER

Æresmedlemmer


Æresmedlemmer anno 2008. Fra venstre bak: Jan Magne Ulven, Odd Rustad, Odd Slåttland, Per Ulven. Sittende foran: Gunnar Stokke senior
Hvis du savner informasjon på heimesidene – ta kontakt med Styret (ref. kontaktinformasjon eller Styret@NOILweb.no)

Dersom du har informasjon som bør inn på heimesidene – skriv et ebrev til Webansvarlig@NOILweb.no